RICHTLIJNEN (een nieuwe heup)


Het geopereerde been mag niet naar binnen draaien en naar binnen bewegen.

 Met name met gebogen heup geven deze bewegingen grote risico's.

 

Dit houdt onder andere het volgende in:

 

 U mag niet met de knieën over elkaar zitten.

 Het is goed om op de volgende manier te zitten: de voeten bij elkaar, de knieën uit elkaar.

 Als u de kousen of schoenen aantrekt moet u de knieën goed naar buiten houden, als dit niet lukt moet iemand anders u hiermee helpen.

 Zittend in de stoel niet iets van de grond pakken.

 Bij het in en uit de auto stappen het been goed naar voren en iets naar buiten houden.

 Opletten bij het gebruik van het toilet.

 U mag de komende maanden niet hurken of bukken.


  

U ligt bij voorkeur in ruglig in bed, met een dik kussen tussen uw knieën.

 Eventueel in zijlig, liggend op de geopereerde heup, met een dik kussen tussen uw knieën.

 De komende weken ligt u 2 keer per dag een half uur zo plat mogelijk op bed. De heup went dan aan het goed strekken.

 U moet met krukken blijven lopen zoals u is geleerd, pas op een andere manier gaan lopen als u voor contrôle op de polikliniek Orthopedie bent geweest en dit overlegd hebt met de arts.

 Autorijden, fietsen en zwemmen, ook hiervoor hebt u toestemming van uw arts nodig. U mag snel na de operatie op een home-trainer fietsen.

  

Traplopen: Neem bij voorkeur steun aan de leuning.

  


 
 


 


Bij het opstaan uit een stoel en gaan zitten is het makkelijker om het geopereerde been naar voren te plaatsen.

 Bij het opstaan kunt u het beste eerst voor in de stoel gaan zitten.


(bron: Academisch Ziekenhuis Groningen)  

 Naar beneden:

Naar boven:

1. De kruk of krukken

1. Het gezonde been

2. Het geopereerde been.

2. Het geopereerde been.

3. Het gezonde been.

3. De kruk of krukken.