Calcitonine behandeling


Calcitonine is een hormoon, gevormd door de schildklier, die de kalkstofwisseling in het lichaam regelt. Dit hormoon werkt in de botten, nieren, maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel. Ook heeft calcitonine een pijnstillende werking. Deze pijnstillende werking van calcitonine kan een goed resultaat geven bij mensen met:

o de ziekte van Paget (dit is een stofwisselingsstoornis van het bot)

o botpijn

o symptomatische reflexdystrofie

o rugpijn, waardoor ze slecht lopen.

Toediening:

Calcitonine kan niet via de mond worden ingenomen, omdat het maagzuur dit middel onwerkzaam maakt. Dit betekent dat calcitonine via injecties toegediend hoort te worden. De gebruikelijke dosering is één maal daags 100 IE via het onderhuidse vetweefsel.

Voor deze behandeling wordt u drie dagen opgenomen in het MCL en vervolgens 5 dagen thuis behandeld door een verpleegkundig thuiszorg team. De eerste dag krijgt u aan het begin van de middag de eerste injectie toegediend. De daaropvolgende dagen 's ochtends tussen 8.00 uur en 10.00 uur. De pijnstillende werking treedt gewoonlijk na 3 tot 5 dagen op, maar kan soms ook eerder of veel later optreden. Probeert u gedurende de behandeling regelmatig te lopen en te bewegen, zodat u het effect eerder bemerkt. Dit kan ook een gunstig effect hebben op het resultaat van de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, braken, verminderde eetlust, hoofdpijn, warm gevoel in de handen, hoofd of voeten, en gezwollen voeten. Indien u last heeft van misselijkheid of braken, dan kunt u dit aan de verpleegkundige doorgeven en krijgt u hier een geneesmiddel voor.

Bij uw bezoek aan de pijnpoli heeft u een recept meegekregen voor o.a. de calcitonine, tabletten primperan (tegen de misselijkheid) en benodigdheden voor het toedienen van de injectie. Wilt u het recept uiterlijk een week voor de opnamedatum bij uw apotheek inleveren? Deze middelen heeft u nodig tijdens de 5 dagen dat u thuis wordt behandeld. U kunt dit daarom thuis laten. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden deze middelen op de verpleegafdeling geleverd door de ziekenhuisapotheek.


Problemen:

Mocht u tijdens de behandeling met de injecties thuis ernstige klachten krijgen, dan kunt u bellen met het servicenummer van de thuiszorg organisatie. Dit telefoonnummer staat vermeld op het zorgdossier.


Resultaten:

Onze eigen ervaringen met calcitonine voor de bovengenoemde indicaties zijn tot nu toe redelijk positief. De meeste mensen die we met calcitonine hebben behandeld waren patiënten met uitbehandelde rugpijn en het slecht kunnen lopen. Bij deze moeilijk te behandelen groep patiënten bleek dat bij controle op de polikliniek, 3 maanden na de behandeling, 50% van de patiënten een verbetering aangaven voor 40% van de patiënten waren hun klachten acceptabel.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Bron: Polikliniek Pijnbestrijding, MCL Leeuwarden