Geachte Heer/Mevrouw,  


Zoals U weet heeft U een gewrichtsprothese gekregen.  

Omdat een prothese geen eigen afweer heeft, zal deze gevoeliger zijn voor ontstekingen en infecties.  

Wanneer er bacteriën in het bloed (zouden kunnen) komen, moet de gewrichtsprothese beschermd worden met een antibioticum.  

Zo'n situatie doet zich voor als er een tand of een kies getrokken wordt, als u een operatie of andere ingreep moet ondergaan of wanneer u een ontsteking heeft.  

Voorbeelden van ontstekingen zijn: abces, steenpuist, tandwortelgranuloom, wondroos, ontstoken likdoorn, ingegroeide teennagel, blaasontsteking, longontsteking, etc.  

In al deze gevallen moet u DIRECT contact opnemen met uw huisarts of tandarts; zij weten welk antibioticum u moet krijgen.  

In uw eigen belang wordt u verzocht om zelf hierop alert te zijn en ook te blijven.  

Voor alle duidelijkheid: dit dringende advies blijft LEVENSLANG van kracht en geldt dus niet alleen voor de eerste maanden na de gewrichtsoperatie.  

De ervaring leert dat het verstandig is om deze brief als herinnering bij uw persoonlijke documenten te bewaren.  

De vaste controles op de polikliniek Orthopedie moeten plaatsvinden na 3, 6 en 12 maanden en daarna na 2 jaar.  

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u altijd via uw huisarts of eventueel direct contact opnemen met de polikliniek Orthopedie of met de afdeling.  

met vriendelijke groeten,  

Afdeling Orthopedie AZG.